|
59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Download, blanketter mm.

Her på siden kan du downloade information fra skolen i PDF format

Ferieplan

FERIEPLAN 2023-24

Ferieplan skoleåret 2023-2024
(de nævnte dage er feriedage)

 • 1. skoledag efter sommerferien er mandag den 14. august 2023
 • Efterårsferie lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober 2023
 • Juleferie Onsdag den 20. december 2023 – onsdag den 3. januar 2024
 • Vinterferie lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar 2024
 • Påskeferie lørdag den 23. marts – mandag den 1. april 2024
 • St. Bededag fredag den 26. april 2024
 • Kr. Himmelfartsferie torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj 2024
 • Pinseferie lørdag den 18. maj – mandag den 20. maj 2024
 • Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2024
 • Sommerferie lørdag den 29. juni 2024
  OBS! Derudover bliver der 2 mødepligtige skolelørdage:
  Åbent hus lørdag d. 7.okt. 2023 og julestue lørdag d.2.dec. 2023 
  Derved kommer det samlede antal skoledage op på 200 dage i alt.
Fritten (SFO´en) har almindeligvis lukket i skoleferier, men med visse undtagelser:
I sommerferien er der kun lukket i uge 28, 29 og 30. 

Karaktergennemsnit

FP9, AFGANGSPRØVE MAJ/JUNI 2022 GENNEMSNIT
Retskrivning 6,9
Læsning 6,5
Skriftlig fremstilling 7,6
Mundtlig dansk 9,3
Matematik, uden hjælpemidler 6,6
Matematik, med hjælpemidler 6,1
Engelsk, mundtlig 9,2

Uni-login, sådan tildeler man som forælder selv sit barn ny kode

Made by Web.dK