59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Specialundervisning

På Rørvig Friskole er der mulighed for at modtage specialundervisning,
hvis det bliver vurderet, at en elev har et ekstra behov.

Vores specialundervisning er fleksibel og bliver, så vidt det er skemateknisk muligt, tilrettelagt, så det passer ind i den enkelte elevs skema og tager hensyn til elevens behov.
Det betyder, at undervisningen både kan læses som eneundervisning uden for klassen, som holdundervisning, som ekstra hjælp i klassen eller som ekstra undervisning udenfor det almindelige skema (f.eks. som morgenundervisning før skolen begynder).

Made by Hjemmesider.DK