59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Drama

At bruge drama som metode til læring og forståelse, er en naturlig del af grundfags- og sprogundervisningen.

Det kan være i form af små situationsrollespil eller dramatisering af udvalgte genrer som fx folkeviser og eventyr eller som led i sprogundervisningen. Læs mere under fanen “kreativitet som metode”.

Drama og dramatisk udtryk er også et mål i sig selv. Faget er ofte en del af puljen med kreative fag, som eleverne vælger blandt, når der i indskolingen står “tilvalg” på skemaet, når der for mellemgruppen står “p-fag” på skemaet og i overbygningen, når der er “værksted” på programmet.

At arbejde med drama, kropssprog, formidling og afkodning af signaler/budskaber fremmer den enkeltes forståelse af såvel sig selv, som andre. Samværet omkring drama og særligt omkring det at sætte en forestilling sammen, og vise den for de andre på skolen, forældre og andre pårørende skaber gode relationer og virker fremmende for gruppedynamikken. I drama er der brug for alle. En forestilling lykkedes kun, hvis alle byder ind med det, de nu engang kan byde ind med. Og en forestilling bæres af fællesskabet.

Første optræden, som alle fast er en del af, er indskolingens juleteater. De flotte kostumer og den traditionsrige opsætning gentages som en dejlig juletradition, og får altid smilet frem på de ældre elevers læber, idet de mindes om præcis hvilken rolle de selv og deres klassekammerater, havde, da de gik i indskolingen og lavede forestillingen.

I mellemgruppen laves en forestilling årligt, kaldet: showtime. Stykket og den tilhørende musik arrangeres af lærerne. Nogle elever er så musikere og andre skuespillere. På en uge, hvor showtime er eneste aktivitet på skemaet for mellemgruppen, sættes forestillingen op. Den intensitet, glæde ved progression og forventning om at skulle optræde allerede inden ugen er omme, driver værket og giver en fundamental fællesoplevelse/succes og meget god energi til mellemgruppens trivsel efterfølgende.

Lilleoverbygningen, 6/7.kl., har fast et drama- eller kortfilmforløb indlagt i deres grundfagsemneplan.

Made by Web.dK