59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Støtteforeningen Rørvig Friskoles Venner

Vores fornemste opgave er at skaffe midler og mandskab, som sikrer, at Rørvig Friskole har mere råderum til udvikling af de enkelte fagområder som omhandler både det boglige, det kreative, det musikalske og bevægelse samt at skabe mere råderum til forbedring af skolens omkringliggende arealer.
Derudover at facilitere arrangementer og tiltag som ønskeligt generer elevtilgang til Rørvig Friskole.

Her kan DU som medlem være med til at hjælpe!

Det koster kr. 68 at være medlem af Foreningen Rørvig Friskoles Venner.
Du finder indmeldingsblanket under Download.
Grunden til at dette beløb er valgt, er fordi det symboliserer grundlæggelsen for Rørvig Friskole (1968), men dette symbolske beløb på kr. 68 er også valgt fordi – så kan “alle være med”. Derudover er det selvfølgelig velkomment at bidrage med yderligere hvis muligheden byder sig.

Du er som medlem inviteret til at komme med gode idéer, som kan bringes frem på den årlige generalforsamling i april, eller du kan videregive gode idéer til bestyrelsen i løbet af året.

Det vil i særdeleshed være prisværdigt, hvis du tilbyder din assistance i forbindelse med et givent projekt.  

Det vil være op til bestyrelsen at vurdere, hvilke projekter og idéer der skal prioriteres.

Vi håber, at mange kan have lyst til at være medlem og her står døren selvfølgelig åben for forældre til børnene på Rørvig Friskole, men også familie, venner og bekendte, tidligere elever, private erhvervsdrivende m.fl.

Når bestyrelsen kommer rigtig i gang vil vi også lægge ud på siden her, hvilke projekter vi har i proces. Vi har holdt vores første møde og der er allerede spændende ting i støbeskeen.

Made by Hjemmesider.DK