59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Skolelivet 

Rørvig Friskole – et godt sted at være, et godt sted at lære

At drive skole, så det både er et godt sted at være og et godt sted at lære, er et fælles anliggende for alle i og omkring Rørvig Friskole. Både elever, forældre, bestyrelse, ledelse og øvrige ansatte er vigtige aktører og bidrager på hver deres måde til, at vi sammen netop får de rammer for trvisel og læring, som vi ønsker.

Disse rammer, vores skolekultur om man vil, kan beskrives med følgende nøgleord: Respekt for hinanden på tværs af alder, årgang og roller i hverdagen, lyst til at løfte i flok, plads til forskellighed, anerkendelse af mangfoldighed og rum for den enkelte til at være i skolekulturen som man er, og med de ressourcer man nu engang besidder.

For at sikre skolekulturen er en del sat i værk, som man bl.a. kan læse om via fanerne til venstre på denne side. 

Arrangementer

På Rørvig Friskole afholder vi hvert år disse faste arrangementer Det skal understreges, at vi betragter disse arrangementer som mindst lige så vigtige,som en almindelig undervisningsdag! Forældre-børnearrangementer 1-2 gange årligt […]

Læs mere

Fødselsdage

I indskolingen: Det enkelte barn bliver, efter nærmere aftale, fejret i klassen eller gruppen med flag, sang m.m.Der aftales et fast beløb, der købes en gave for til fødselaren, som denne […]

Læs mere

Forældrearbejde

Rengøring – HovedrengøringEn vigtig del af forældrearbejdet er rengøringen på skolen! På Rørvig Friskole bruges ressourcerne til kerneydelsen: Undervisning. Det vægtes, at udgifter til f.eks. rengøring ikke belaster skolens økonomi […]

Læs mere

Forældremøder

Kernen i forældresamarbejdet er forældremøderne. Der holdes ca. 4 møder årligt, i hver gruppe. Det er vigtigt, at mindst én af forældrene deltager – hver gang. Der skal ALTID, både […]

Læs mere

Klasserepræsentanter og Nøglepersoner

Hvad indebærer det at være klasserepræsentantog/eller nøgleperson på Rørvig Friskole? Klasserepræsentant Klasserepræsentantens opgaver Nøglepersonens opgave At opbevare klassens nøgle til skolen og udlåne den til forældrene, når de skal ind […]

Læs mere

Kontakt mellem skole og hjem

Skolen benytter e-mails til forældrene. Som forælder på Rørvig Friskole er man forpligtet at læse Ugenyt hver uge, sendes fredag, og i øvrigt jævnligt at tjekke om der er mailbeskeder […]

Læs mere

Mobil / PC / Onlinedevises

Rørvig Friskole er mobilfri skole (gælder også 9. klasse fra august 24) Mobiltelefoner lægges i en kasse om morgenen, når eleverne møder ind. Eleverne får deres mobiltelefon, når skoledagen slutter. […]

Læs mere

Pauser holdes på skolens område

Når man er i skole, er man på skolens område! Det er derfor ikke uden videre tilladt, at forlade skolen i pauser eller i mellemtimer (fx. for at køre til […]

Læs mere

Skolefoto

Hvert skoleår tilbydes fotografering – klassebilleder.Dette foregår via en tilmeldingsseddel, som de får med hjem, når tiden nærmer sig. Samtidig sender vi en mail til forældrene, hvor vi vedhæfter fotosedlen.Vi […]

Læs mere

Sukkerpolitik

Børn, der skal lære, har brug for sund kost. På Rørvig Friskole er det derfor af både sundhedsmæssige og pædagogiske årsager, ikke tilladt, at børnene til hverdag medbringer søde sager […]

Læs mere

Sundhedsplejerske

Børnehaveklasse I løbet af januar eller februar gives der tilbud om en indskolingsundersøgelse. Der skal sættes en time af til undersøgelsen, og det forventes at forældrene deltager. På dagen udfylder […]

Læs mere

Sygdom, Fravær og Fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt og i god tid. Vi beder om, at ferier, så vidt det overhovedet er muligt, holdes i skoleferierne. Hvis det af andre grunde er […]

Læs mere

Tandpleje

I Odsherred er der ingen kommunal tandklinik og dit barn skal derfor være tilmeldt en praktiserende tandlæge. Nogle børn har, allerede i de små klasser, brug for tandretning. I de […]

Læs mere

Teater og koncerter

Teater: Vi deltager i samme teaterordning, som gælder for alle kommunerne i Odsherred.Ordningen gør det muligt at tilbyde et teaterstykker om året for alle klasser. En repræsentant fra lærerne tager […]

Læs mere

Made by Hjemmesider.DK