59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Mellemgruppen

Velkommens til Mellemgruppen på Rørvig Friskole.
Mellemgruppen består af 3., 4. og 5. klasse og vi holder til på “korte gang”.

Her kan du se, hvem der er klasserepræsentant i din klasse samt hvem, der har klassens skolenøgle >>

I mellemgruppen tager undervisningen sigte på dels at automatisere de basale læse-, skrive- og regnefærdigheder, som børnene har tilegnet sig i deres tre første skoleår, dels at introducere mere krævende og selvstændige arbejdsformer. Der er også et helt nyt fag, nemlig engelsk, som kommer på banen her.

I lærer-teamet arbejder vi tæt sammen om at skabe dels en følelse af at høre til i den store mellemgruppe, dels en basis-tryghed i den årgangs-klasse, som børnene tilhører.
Derfor foregår en del af undervisningen i klassen, hvor det er en af målsætningerne i hvert fald at leve op til de faglige krav, som gælder i landets folkeskoler.
Men ofte bliver børnene undervist i forskellige andre gruppe-konstellationer, bestemt enten af det faglige, det sociale, det indholds- og interesse-mæssige eller af det aldersmæssige.

Vi synes, vi har fundet en god balance mellem de to grupperings-former, således at vi både kan drage nytte af den nærhed og tryghed, som ligger i klassen, og profitere af at lade børnene arbejde sammen på tværs af klasserne.

Det er vigtigt, at børn i dagens samfund lærer at træde ind og agere i forskellige relationer, og det tror vi på, de bliver gode til netop gennem denne undervisningsform.
Desuden giver det os mulighed for at tilgodese, at børn lærer på mange forskellige måder. Og det er dejligt, at børnene har flere voksne, de er trygge ved, og som de ofte frit kan vælge mellem alt efter hvor kemien er bedst.

Emneplan

Du kan downloade og udskrive mellemgruppens emneplan for skoleåret under Download

Forældrerengøring

_Rengøringsplan mellemgruppen 23_24 REVIDERET marts 24

NB! Man bestemmer selv, om man vil gøre rent fredag efter skoletid, lørdag eller søndag. I kan se her eller på Mellemgruppens kalender, hvornår det er jeres tur til at gøre rent.
HUSK ALTID AT MEDBRINGE NØGLE, da kontoret lukker tidligt fredag.

Her skal gøres rent:

  • Korte gang og alle 3 lokaler (også lokalet for enden af gangen)
  • 5. klasses lokale
  • Den lille gang foran 5. klasse.

Alle vandrette flader aftørres, der luftes ud, støvsuges og vaskes gulve.

NB! Husk, når I går – at lukke alle vinduer, men at lade dørene til klasselokalerne stå åbne, for udluftningens skyld.

Rengøringsmidler, støvsugere, spande m.m. er i kælderen…. ned ad trapperne henne ved Lange Gang. Klude etc. finder man i vaskerummet på 1. sal ved siden af skolekøkkenet…..op ad trapperne henne ved Lange Gang. Her skal brugte klude også lægges til vask igen bagefter!

Made by Web.dK