59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene.

Medlemmerne vælges for 2 år. Se i øvrigt skolens vedtægter.
Bestyrelsen afholder ca. 6 møder om året for uden udvalgsmøder fx i trafikudvalg, forretningsudvalg, profil-udvalg mm.

Hvis man som forældre har klager eller bare er i tvivl om det, der er besluttet af ledelsen, er i orden, kan man henvende sig til bestyrelsesformand eller næstformand, der derefter tager det op med ledelsen i forretningsudvalget. I forbindelse med, at man henvender sig, kan man underskrive et dokument, der giver skolen lov til at dele personfølsomme data, der vedrører sagen, med forretningsudvalget.

Steen Schønemann

Lars Lundgaard Jensen

Nina Ernst

Mads Kristensen

Berit Nielsen

Made by Web.dK