59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Klasserepræsentanter og Nøglepersoner

Hvad indebærer det at være klasserepræsentant
og/eller nøgleperson på Rørvig Friskole?

Klasserepræsentant

 • Formålet med klasserepræsentantens arbejde er at styrke sammenholdet i klasserne og grupperne. Tag fx initiativ til at lave legeaftaler med nye elever, sæt dig sammen med nye forældre til møder og fester osv….
 • Klasserepræsentanten har en fællesskabsfremmende rolle på årgangen og i det store fællesskab på tværs på skolen.
 • Klasserepræsentanten deltager i et årligt møde med de øvrige repræsentanter, som arrangeres af et par af skolens bestyrelsesmedlemmer.
 • Deltage på skolens generalforsamling.

Klasserepræsentantens opgaver

 • At sørge for, at introducere nye elever og forældre til klassen. Når en nye elev begynder i klassen, skal klasserepræsentanten tage kontakt.  
 • Kontoret sørger for, at hele klassen får opdateret klasseliste ud på mail, så der kan laves legeaftaler.
 • At vejlede forældrene om, hvor de skal henvende sig med eventuelle spørgsmål og problematikker.
 • At have et fast punkt på forældremøderne med “nyt fra klasserepræsentanten”.
 • At være koordinator ved tilrettelæggelse af julestuen og efterfølgende sørge for, at julestuemappen på kontoret opdateres med evaluering på mængden af indkøb osv.
 • At lave sommerfesten (5. klasse arrangerer selve festen og 7. klasse står for boden med salg af drikkevarer, kage, snacks m.m.).
 • At sørge for, at der bliver afholdt sociale arrangementer i klassen, min.1 gang pr. skoleår.
 • At opfordre forældrene til at møde frem på Generalforsamlingen.

Nøglepersonens opgave

At opbevare klassens nøgle til skolen og udlåne den til forældrene, når de skal ind på skolen, fx når de er på rengøring. Derfor er det hensigtsmæssigt, at personen bor i skolens nærområde.

Alle, som har en nøgle til skolen, skal underskrive for modtagelse af nøglen. Dette gøres på kontoret.

Hvis en nøgle overdrages fra en person til en anden, bedes dette meddelt kontoret, og vedkommende, som har overtaget nøglen, skal komme ind og kvittere for den, samtidig med at kontoret annullerer den tidligere nøgleholder.

Klasserepræsentanter og Nøglepersoner

Årgang 2023

Jo ( Goas mor)
Nick (Albas far)
Helle (Fridas mor)
Sofie (Aksels mor)

Nøgleperson: Sofie (Aksels mor)

Årgang 2022

Birgitte (Anna Belles mor)
Rasmus (Valdes far)
Louise (Valdemars mor)
Lena (Malthes mor)
Nøgleperson: Cathrine (Ziahs mor)

Årgang 2021

Christel (Storm M mor)
Cecilie (Karlas mor)
Michelle (Ollis mor)
Vita ( Vincents mor)
Nøgleperson: Sarah (Storm P’s mor)

Årgang 2020

Helle (Thildes mor)
Fie (Luna B. mor)
Ane (Carla)
Nicoline (Freja)
Nøgleperson: Nikolaj (Alma)

Årgang 2019

Pernille (Cornelius mor)
Mette (Adams mor)
Mette (Johannes mor)
Nøgleperson: Christina (Cleos mor)

Årgang 2018

Cecilie ( Viktor Vuks mor)
Christel (Cloés mor)
Nøgleperson: Susanne (Sofus mor)

Årgang 2017

Anne (Julliahs mor)
Rikke (Douglas mor)
Christina (Sofus mor)
Signe (Elias mor)
Nøgleperson: Rikke (Douglas mor)

Årgang 2016

Trine (Amandas mor)
Susan (Lauras mor)
Lasse (Saxos far)
Nøgleperson: Mette (Karens mor)

Årgang 2015

Mette (Marius mor)
Signe ( Max mor)
Amanda ( Haralds mor)
Jessica (Maren)
Nøgleperson: Tomas (Salka)

Årgang 2014

Cathrine (Rubens mor)
Anne (Sofus mor)
Iben ( Julius mor)
Nøgleperson:
 Cathrine (Rubens mor)

Made by Hjemmesider.DK