59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Kontakt Rørvig Friskole

Skolen

Skoleleder mail: jasminheide@rorvigfriskole.dk

Viceskoleleder mail: hannelyngejensen@rorvigfriskole.dk

SFO-leder mail: lisesvenlin@rorvigfriskole.dk

Herudover træffes det administrative personale dagligt på kontoret og på telefonen fra kl. 08.45-15.00.

Fritten / Røffen
Træffes dagligt fra kl. 07.00-08.30 og igen efter kl. 13.30

Lærerne træffes bedst på telefonen i den lange pause, kl. 11.30-12.00.

“Komandovejen” er: Tag altid kontakt til “nærmeste led” = læreren/pædagogen, hvis du har spørgsmål, eller har brug for at hører nærmere om noget. Alternativt klasselæreren.
Næste led er skolens ledelse og sidste led er bestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen:

Hvis man som forældre har klager eller bare er i tvivl om det, der er besluttet af ledelsen, er i orden, kan man henvende sig til bestyrelsesformand eller næstformand, der derefter tager det op med ledelsen i forretningsudvalget. I forbindelse med, at man henvender sig, kan man underskrive et dokument, der giver skolen lov til at dele personfølsomme data, der vedrører sagen, med forretningsudvalget.

Se kontaktinfo under fanen “Om skolen” – bestyrelse

Made by Hjemmesider.DK