59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Folkeskolens Afgangsprøve

Folkeskolens afgangsprøve (FP9) aflægges i maj-juni måned

Obligatoriske prøvefag

Dansk – Skriftlig fremstilling, læsning, retskrivning og mundtlig
Matematik – Skriftlig, med hjælpemidler/problemregning og skriftlig, uden hjælpemidler/færdighedsregning
Engelsk – Mundtlig
Naturfag – Mundtlig

Prøvefag til udtræk

Humanistisk pulje:
Skriftlig engelsk / Skriftlig tysk / Mundtlig tysk/ mundtlig samfundsfag / Mundtlig historie.

Naturfaglig pulje:
Skriftlig biologi / Skriftlig geografi / skriftlig fysik/ Mundtlig Matematik / Idræt

Der udtrækkes ét fag fra humanistisk pulje og ét fag fra den naturfaglige pulje hvert år.
Vi har ikke kristendom med i puljen, da det ikke er et fag, vi underviser i på skolen.
Faget religion indgår i grundfagsordningen, men er ikke omfattet af udtræksreglerne ved folkeskolens afgangsprøve.

Made by Hjemmesider.DK