59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Sygdom, Fravær og Fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt og i god tid. Vi beder om, at ferier, så vidt det overhovedet er muligt, holdes i skoleferierne. Hvis det af andre grunde er nødvendigt at fritage en elev for undervisning, gælder følgende regler for tilladelse hertil:

  • Gruppelæreren giver tilladelse ved enkelte timer og op til 2 dage.
  • Skolens leder giver tilladelse ved mere end 2 dage

Hvis et barn bliver hjemme på grund af sygdom, skal vi – af hensyn til arbejdet i gruppen, have besked samme morgen ved opringning til skolen på tlf. 5991 8337 eller mail til info@rorvigfriskole.dk.

Made by Hjemmesider.DK