59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Arrangementer

På Rørvig Friskole afholder vi hvert år disse faste arrangementer

  • Skolernes motionsdag
  • Åbent hus/Lilleskolernes dag
  • Featureuger
  • Julestue
  • Juleafslutning
  • Fastelavnsfest
  • Sommerfest

Det skal understreges, at vi betragter disse arrangementer som mindst lige så vigtige,
som en almindelig undervisningsdag!

Forældre-børnearrangementer

1-2 gange årligt bør der afholdes et forældre-børnearrangement i hver gruppe samt et arrangement i hver klasse.
På forældremøderne aftales dato, og nogle af forældrene planlægger: tid, sted, indhold, fortæring, materialer, invitationer m.v. og uddelegerer opgaverne.
Arrangementet kan enten foregå på skolen, være skovtur, strandtur, fisketur, weekends m.v

Julestue

Hvert år afholdes skolens julestue den første lørdag i december måned. Det er en skoledag, så alle elever skal i skole.

Julestuen har to dele: en koncert- og udstillingsdel, som skolens personale står for og en julebodsdel, som forældrene står for under ledelse af klasserepræsentanterne.

Forberedelserne til forældredelen koordineres i julestueudvalget. Klasserepræsentanten er tovholder for årgangen, men julestuen er et forældrearrangement, som alle forældrene afvikler i fællesskab.

Julestueudvalget består således af klasserepræsentanterne fra alle klasser samt en lærer og en repræsentant fra bestyrelsen.

Disse afholder julestue møder og planlægger julestuen overordnet, hvorefter klasserepræsentanterne hver især uddelegerer diverse opgaver til resten af deres egen klasse.

For inspiration kan man på kontoret låne mappen med evalueringer. Det er vigtigt, at alle klasser husker at lave evaluering over julestuen og således hjælper de næste klasser året efter.

Lilleskolernes Dag

Denne dag er en skolelørdag og er en del af vores faste arrangementer.

Der afholdes åbent hus på skolen første lørdag i oktober.
Der er laves lilleskole-undervisning på alle trin, og der afsluttes med fællestime.
Alle interesserede er velkomne på dagen, hvor man også kan få en rundvisning, tale med bestyrelse og ledelse og ellers bare være med rundt omkring i dagens program. Tag gerne gæster med og vis vores skole frem.

Sommerfest

Hvert år, kort før sommerferien, afholdes en sommerfest, hvor alle skolens elever med deres familier samles og hygger sig omkring skolens musikhus.

Det er altid 5. klasse, som arrangerer sommerfesten, bl.a. med det formål at kunne tjene lidt penge til deres klassekasse fx til brug ved udlandsrejse i 9. klasse.

7. klasse står altid for boden med drikkevarer samt kaffe, te, kage og hvad de ellers kan finde på. Dette er ligeledes for at få mulighed for at tjene lidt penge til deres klassekasse fx til brug ved udlandsrejse i 9. klasse

Faste punkter ved sommerfesten

  • Fællesspisnig i det grønne foran udendørsscenen ved musikhuset
  • “Farvel og held og lykke” til 9. klasse
  • Elevkoncert og kunstudstilling. Musikken og kunsten leveres af skolens elever. Herudover er der som regel et par overraskelser af en slags.
Made by Web.dK