59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Skolens struktur

Indskolingen
Børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse

Mellemgruppen
3., 4. og 5. klasse

Lille/Store Overbygning
6., 7. klasse og 8., 9. klasse

I alle tre storgrupper undervises der både årgangs-delt, aldersintegreret, niveaudelt og i storgrupper, afhængig af indhold, emne, fag og muligheder. Alt efter hvilken aktivitet og hvilke opgaver, der er planlagt, vælger lærerne, hvilke rammer undervisningen bedst muligt foregår under, og alt efter hvilke behov den enkelte elev har. I et vist omfang bruges to-lærersystem (undervisningen varetages af to lærere samtidig).

En gang ugentligt mødes hele skolen til fællestime. Der synges, læses højt, leges og eventuelle produkter fra undervisningen fremlægges også i denne time. Mange forældre møder op og deltager i fællestimen. De store elever fra 7., 8. og 9. kl. henter og sidder sammen med deres lille makker fra bh.kl., 1. og 2. kl.

Hver morgen mødes hele skolen til morgensamling, hvor vi synger en sang eller ser på et kunstværk og giver eventuelle meddelelser.

Made by Web.dK