59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Forældrearbejde

Rengøring – Hovedrengøring
En vigtig del af forældrearbejdet er rengøringen på skolen!

På Rørvig Friskole bruges ressourcerne til kerneydelsen: Undervisning. Det vægtes, at udgifter til f.eks. rengøring ikke belaster skolens økonomi for meget. Kun rengøringen på skolens toiletter, faglokaler og fællesområder varetages af lønnet personale. Resten er lagt ud til forældrene. Det forventes derfor, at man som forælder deltager i diverse forældrearbejder og i den ugentlige rengøringsturnus i klasselokalerne.

Derudover er der årlige hovedrengøringsweekender. Alle skal lægge 4 timer forældrearbejde pr. person. Hovedrengøring er en del af forældrearbejdet, man kan melde sig til. Se mere nedenfor. Forældrearbejde tilrettelægges således, at det sociale på tværs af skolens klasser også tilgodeses.

FORÆLDREARBEJDE – Hele skolen

Gælder for alle forældre 1 gang pr. skoleår.

En lørdag eller søndag i september eller januar måned er der hovedrengøring

Man kan også vælge at tilmelde sig  PRAKTISK ARBEJDE MED PEDELLEN ELLER ØVRIGE ARBEJDSOPGAVER fx vikar for en dag , hvilket alle får nærmere besked om pr. mail i begyndelsen af skoleåret.

ALMINDELIG, UGENTLIG RENGØRING

indskoling reng.plan 22-23

Rengøringsplan ml.grp, 22-23

6.kl. reng.plan 2022-23

Rengøringsplan 7.kl. 2022-23

8.-9. klasses rengøringsplan 2022-23

Gælder for alle familier, 1-3 gange pr. skoleår (afhængig af klassens størrelse).
Har man mere end 1 barn på skolen, følger man det yngste!

Rengøring af eget klasselokale og tilhørende gangareal/trappe.
Det kan være en fordel – for de klasser, hvor man ikke er ret mange og for de ny forældre i børnehaveklassen – at man i stedet for at gøre rent klassevis, fordeler sig i grupperne.

De enkelte klasse/gruppelærere fordeler rengøringen mellem forældrene og dette tages op på førstkommende forældremøde, efter sommerferien.

Man kan, på hver gruppes kalender se, hvornår det er ens tur til at klare den ugentlige rengøring i klasserne. Alternativt kan man printe rengøringslisten ud herfra >> .

Man kan låne nøgle til skolen hos en af de nøgleansvarlige for hver klasse.

Made by Hjemmesider.DK