59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Undervisningen 

På Rørvig Friskole undervises både årgangs-delt, aldersintegreret, niveaudelt og i storgrupper, afhængig af indhold, emne, fag og muligheder.

Alt efter hvilken aktivitet og hvilke opgaver der er planlagt, vælger lærerne, hvilke rammer undervisningen bedst muligt foregår under, og alt efter hvilke behov den enkelte elev har. I et vist omfang bruges to-lærersystem (undervisningen varetages af to lærere samtidig).

På Rørvig Friskole begynder og afslutter eleverne samme sted som i folkeskolen. Alle fag er inkluderet i undervisnigen her, og vi følger og står mål med fagmålene, fælles mål. Efter 9. klasse tager Rørvig Friskoles elever folkeskolens afgangsprøve efter gældende regler. Vi er omfattet af den lokale censorordning. Derfor er det, som i folkeskolen, lokale lærere fra andre folke- og friskoler i Odsherred, der er censorer ved prøverne her, ligesom vores udskolingslærere også varetager censorarbejdet på andre skoler i Odsherred.

Selve vejen fra start i bh.kl. til afgangsprøve efter 9. kl. vælger vi på Rørvig Friskole imidlertid at tilrettelægge efter lilleskolens principper. Lidt populært kan man sige, at vi ikke tager “den lige landevej, men margueritte-ruten”. Undervisningen skal ud over faglige færdigheder bidrage til elevens sammenhængsforståelse af sig selv som en brik i et historisk og samfundsfagligt perspektiv. Derfor samlæses flere fag projektorienteret og kaldes: “grundfag” på skemaet. Læs mere herom under fanen “grundfag” til venstre på denne side. Metodemæssigt skal der være plads til kreativitet, musik og læring på barnets præmisser. Læs mere herom under fanen “kreativitet som metode”.

Et godt sted at være, et godt sted at lære – skolens slogan- fremhæver vigtigheden af den enkeltes trivsel. At alle trives er et fælles anliggende og selve fundamentet for at lære. Det er derfor en væsentlig faktor i al undervisning, i skolekulturen, ja i selve skolelivet. Læs mere herom under fanen “skoleliv”, som man finder øverst via forsiden.

Billedkunst

Billedkunst og kreativt udtryk er et mål i sig selv. Faget er en del af puljen med kreative fag, som eleverne undervises i, når der i indskolingen står “tilvalg” på […]

Læs mere

Drama

At bruge drama som metode til læring og forståelse, er en naturlig del af grundfags- og sprogundervisningen. Det kan være i form af små situationsrollespil eller dramatisering af udvalgte genrer […]

Læs mere

Folkeskolens Afgangsprøve

Folkeskolens afgangsprøve (FP9) aflægges i maj-juni måned Obligatoriske prøvefag Dansk – Skriftlig fremstilling, læsning, retskrivning og mundtligMatematik – Skriftlig, med hjælpemidler/problemregning og skriftlig, uden hjælpemidler/færdighedsregningEngelsk – MundtligNaturfag – Mundtlig Prøvefag […]

Læs mere

Grundfag

Hvad er Grundfag på Rørvig Friskole? Spørgsmålet besvares her med en metafor, hvor Rørvig Friskole præsenterer sin specialitet: ”Grundfagssuppe”….. – smag den her:Alle elsker den, og bør derfor også vide, […]

Læs mere

Idræt og Svømning

Idræt Svømning Svømning er en del af idrætsundervisningen i 5.klasse. Eleverne kører med bussen kl. 12.00 sammen med to lærere. Efter endt svømmeundervisning kører eleverne igen med bussen mod Rørvig. […]

Læs mere

Karakterer – (afgangsprøven)

Almindeligvis gives der ikke karakterer op gennem skoleforløbet før i 8. klasse. Her gives karakterer for afleveringsopgaver og diktater, samt års- og standpunktskarakterer og de endelige prøvekarakterer.Den anvendte er 7-trinsskalaen. […]

Læs mere

Kreativitet som metode

At lave et maleri, der formidler stemningen og budskabet i en roman i dansk i Overbygningen, at save Europas lande ud i krydsfinner, så de kan samles til et stort […]

Læs mere

Lejrskole og Udlandsrejse

Alle elever og lærere deltager i en årlig lejrskole.Det er det forløb, hvor vi i allerhøjeste grad udfolder alle elementer af vores værdigrundlag. 9. klasse tager desuden på en sprog- […]

Læs mere

Lektier og Lektiecafé

Lektier er ikke af gammel vane, men efter grundig overvejelse– en del af vores skolegang Helt overordnet har det tre formål: Det er fra skolestarten og gennem hele forløbet forældrenes […]

Læs mere

Mål og evaluering

Undervisningen på Rørvig Friskole følger folkeskolens fælles mål Indskolingen I indskolingen har vi børnerunder (klassevis skole-hjem-samtaler).Som forberedelse hertil evaluerer lærerteamet alle elevers faglige udbytte, deres sociale trivsel og personlige udvikling. […]

Læs mere

Musik

Alle elever på Rørvig Friskole undervises i musik fra bh.kl. til og med 8.kl.For eleverne i 9. kl. er musik et valgfag i værkstedsordningen. Musikundervisningen foregår primært i skolen musikhus. […]

Læs mere

Praktik og Introuge

8. og 9. klasse skal hvert år i praktik.Derudover skal 8. klasse på intro til ungdomsuddannelserne. Datoerne bliver offentliggjort på kalenderen, så snart vi har dem! Praktik At være i […]

Læs mere

Projektopgaven i Overbygningen

Alle elever i lille- og store overbygning, altså fra 6. til 9. kl., laver projektopgave hvert år.Der vælges et overemne, hvorunder alle vælger et delemne, som de vil arbejde med […]

Læs mere

Specialundervisning

På Rørvig Friskole er der mulighed for at modtage specialundervisning,hvis det bliver vurderet, at en elev har et ekstra behov. Vores specialundervisning er fleksibel og bliver, så vidt det er […]

Læs mere

Tilvalg / P-fag / Værksted

I p-fagsordingerne fra BH til 9. kl. er eleverne kreativt skabende i sy-p, sløjd og ikke mindst i billedkunst. Her får eleverne rum til at afprøve forskellige teknikker, prøve kræfter […]

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 2022 Nedenstående områder af undervisningsmiljøet har en central placering i skolens grundlag.Diskussioner, kortlægning og justeringer af områderne foregår i: Områderne er: Det æstetiske: eks. farver, lys, materialer og indeklima. Det […]

Læs mere

Made by Web.dK