59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Store Overbygning, lektier på infokalender

Velkommens til Store Overbygning på Rørvig Friskole.
Store Overbygning består af 8. og 9. klasse og vi holder til på 1. sal sammen med Lille Overbygning.

Her kan du se, hvem der er klasserepræsentant i din klasse samt hvem, der har klassens skolenøgle >>

De fleste af 8. og 9. klasses lektioner i ugens skema læses enten fælles for store overbygning med flere lærere eller årgangsdelt.

Nogle få lektioner foregår på tværs af hele den samlede overbygning, altså fra 6. -9.kl. med flere lærere, naturligvis. Det drejer sig om følgende:
-Værkstedsordningen, hvor eleverne vælger sig på kreative tilbud, som de forbyder sig i.
-Staveholdene, som er to ugentlige grundfagstimer, hvor eleverne fra 6.-9.kl. deltager i stave- og læseundervisning på det niveau, de har brug for. Således udfordres den enkelte elev tilpas og udvikler sig mest muligt.

I store overbygning er slutmålet, nemlig folkeskolens afgangsprøve FP9, tæt på. Her lægges sidste hånd på værket. Over to år samles materialer til de afsluttende tekstopgivelser, der danner rammerne for FP9. Med god planlægning og solidt overblik fastholder læreren i udskolingen kursen frem mod slutmålet, ad Margueritteruten. Således fortsætter de kreative lilleskolemetoder helt frem til målstregen, FP9

Emneplan

Du kan downloade og udskrive Store overbygning emneplan for skoleåret under Download

Der kan forekomme mindre ændringer hen ad vejen, hvis vi finder det nødvendigt.
Dato for sidste skoledag er med forbehold, da det afhænger af censor-clearing, og om vi bliver trukket til at få beskikkede censorer ud fra ministeriet.

Forældrerengøring

rengøringsplan 8. og 9. kl. , store overbygning 2023-24

I overbygningen er den ugentlige rengøring i klassen delt mellem eleverne og forældrene. I kan se her eller på Store Overbygnings kalender, hvornår det er jeres tur til at gøre rent.Man bestemmer selv, om man vil gøre rent fredag efter skoletid, lørdag eller søndag.

Her skal gøres rent:

  • Klasselokalet
  • Mellemgangen
  • Lille køkken
  • Reposen
  • Trapperne ned til stueetagen
  • Sy-p.

Alle vandrette flader aftørres, der luftes ud, støvsuges og vaskes gulve.

NB! Husk, når I går – at lukke alle vinduer, men at lade dørene til klasselokalerne stå åbne, for udluftningens skyld.

Translokation

Når 9. klasse har afsluttet deres eksamen og har holdt sidste skoledag, afholder skolen et arrangement for de afgående elever og deres forældre. Dette festligholdes med taler af lærere og skoleleder.
Der overrækkes eksamensbeviser, synges og hygges og aftenen er både højtidelig, munter og lidt vemodig.

UU-vejledning

Kollektiv vejledning:

Rørvig Friskole samarbejder med UU-Nordvestsjælland omkring vejledning af elevernes videre uddannelsesforløb. Vores vejleder hedder kommer efter aftale med skolens kontaktlærer og vejleder eleverne i 8. og 9. klasse kollektivt.

Individuel vejledning eller e-vejledning i 8.kl. :

Alle elever indføres i de valgmuligheder de har efter 9. klasse og får udleveret hæftet “Fremtidsparat”, hvori de sammen med deres forældre kan læse mere om mulighederne, finde gode links og oplysninger om åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne.

De elever, som efter glædende regler fra UVM 2014 erklæres uddanelsesparate i forhold til deres påtænkte ungdomsuddannelse, skal sammen med deres forældre selv opsøge vejledning via e-vejledningen. Den enkelte elevs uddannelsesparathed genvurderes i 9. kl.

De elever, som efter gældende regler fra UVM 2014 erklæres ikke uddannelsesparate i forhold til deres påtænkte ungdomsuddannelse, får lov til at komme til samtale med UU-vejlederen, for ad den vej at få sat nogle tanker i gang, der kan hjælpe med at spore eleven ind på en senere studieretning. Den enkelte elevs uddannelsesparathed genvurderes i 9. kl.

Uddannelsesparathed i 9.kl. :

Alle elever indføres i de valgmuligheder de har efter 9. klasse og får udleveret hæftet “Fremtidsparat”, hvori de sammen med deres forældre kan læse mere om mulighederne, finde gode links og oplysninger om åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne.

I forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9.kl. vurderes elevernes uddannelsesparated. Tilmeldingen sker i samarbejde mellem skole, hjem og vejleder.

Made by Hjemmesider.DK