59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Betaling for skole og SFO

Betaling for skole og SFO bliver fastsat hvert år på Generalforsamlingen.

For skoleåret 2022/23 er taksterne pr. måned:

bh.klassen – 6. klasse, 12 mdr. betaling

 • for 1. barn, kr. 1.420,00
 • for 2. barn, kr. 710,00
 • for 3. barn, kr. 410,00
 • flere børn, gratis

7.- 8.klasse, 12 mdr. betaling

 • for 1. barn, kr. 1.500,00
 • for 2. barn, kr. 710,00
 • for 3. barn, kr. 410,00
 • flere end 3 børn, gratis

9.klasse, 11 mdr. betaling

 • for 1. barn 1637,00

 

SFO, Fritten, 12 mdr. betaling

 • for 1. barn, kr. 735,00
 • for 2. barn, kr. 495,00
 • flere end 3 børn, gratis

Alle priserne er inkl. frugt og/eller eftermiddagsmad.

Til en familie regnes de personer, der bor på samme folkeregisteradresse.
Familiebetaling gælder for de børn, som er tilmeldt på denne adresse, biologiske søskende vil dog opnå søskenderabat.

Vi er underlagt tilskudsbekendtgørelsens krav om en mindstebetaling.
Dette gælder for hele skoleåret, som går fra august til august.

Skolepenge og betaling for Fritten opkræves månedsvis i 12 måneder ( 11 mdr. for 9.kl. ).
Der kan søges om tilskud til friplads, læs mere om dette her.

Forfaldsdag er den 1. hverdag i måneden og der skal hurtigst muligt tilmeldes til BetalingsService.

Friplads

Der kan søges om TILSKUD fra Fordelingssekretariatet.
Skema til ansøgning fås på skolens kontor ved skoleårets start, eller man kan selv udprinte formularen.

Ansøgningerne behandles for et år ad gangen og efter centrale retningslinjer, der dog giver mulighed for konkrete skøn på den enkelte skole.
Økonomiske problemer, der opstår efter ansøgningsfristen, kan skolens bestyrelse ikke behandle – der må her henvises til socialforvaltningen.
Man vil omkring 1. februar modtage besked om resultatet af ens ansøgning.
Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden.

Made by Web.dK