59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Lektier og Lektiecafé

Lektier er ikke af gammel vane, men efter grundig overvejelse
– en del af vores skolegang

Helt overordnet har det tre formål:

 1. At styrke familiens viden og samtale om det, barnet lærer i skolen
 2. At fastholde barnets egen ansvarlighedsfølelse overfor skolearbejde
 3. At hjælpe barnet til at strukturere – progressivt i forhold til alder og evne.

Det er fra skolestarten og gennem hele forløbet forældrenes ansvar, at barnet får lært at klare hjemmearbejdet. I særlige tilfælde kan der være behov for individuelle hensyn, og de må aftales lærere, børn og forældre imellem.

Lektiecafé i Aulaen

For 6.-9. klasse er der én gang om ugen lektiecafé i Aulaen.
Her kan man få lærerhjælp til lektierne eller bare sidde sammen med andre og lave sine lektier.

Der er også mulighed for at spille skak sammen med kammeraterne eller læreren.

I overbygningen skrives lektier ind på gruppens infokalender, vi beder om forældrenes hjælp til at eleverne finder tiden til at få lavet deres hjemmearbejde.

Lektier i yngste gruppe

Formål:

 • At skabe sammenhæng mellem skole og hjem, hyggeligt og vaneskabende
 • At træne og automatisere allerede indlært stof

I vores indskoling(0.-2.kl.) har vi ikke andre lektier end læselektie. Vi finder det vigtigt, at alle børn læser hjemme i ca. 15 min. hver dag for at understøtte barnet læseudvikling.

Derudover er det tilladt at arbejde hjemme med individuelt tilpassede bøger/opgaver, hvis eleverne er motiveret for dette.

Forudsætning:

 • At forældre er sat grundigt ind i, hvordan og hvorfor lektier skal klares

Vi finder det vigtigt, at der er en god kontakt til hjemmet mht., hvad barnet lærer i skolen.
Vi sørger for at informere forældrene mht. læsning, emner og individuelle mål, så der hjemme kan spørges nysgerrigt ind til dette.

Lektier i mellemgruppen

Formål:

 • At skabe kontakt til hjemmet om, hvad barnet lærer i skolen
 • At vedligeholde færdigheder gennem konkrete træningsopgaver

Forudsætning:

 • At forældre tager ansvar for, sammen med barnet at skabe gode afleveringsvaner
 • At der er en fast rutinemæssig og overskuelig struktur på lektier
 • At lærerne koordinerer ugedage for lektier i de enkelte fag

Lektier i overbygningen

Formål:

 • At vedligehold allerede tilegnede færdigheder og automatisere nye
 • At styrke det gradvist voksende krav om selvstændighed og ansvarsfølelse
 • At skærpe den unges bevidsthed om eget niveau og øgede, faglige ambitioner
 • At være studieforberedende støtte for eleverne

Forudsætning:

 • At lærerne differentierer kravene
 • At lærerne koordinerer datoer for store opgaver og informerer om dem tidligt
 • At eleverne sættes ind i deres ansvar og i måder at strukturere på
 • At større opgaver gives med rimelige tidsfrister

Lektier skrives ind på gruppens infokalender, vi beder om forældrenes hjælp til at eleverne finder tiden til at få lavet deres hjemmearbejde.

Made by Web.dK