59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Generalforsamlingen

På en fri skole, som Rørvig Friskole, er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges, øverste myndighed.

Generalforsamlingen afvikles i foråret med dagsorden ifølge vedtægterne.

Skolens vedtægter kan downloades fra denne hjemmeside, men kan også rekvireres ved henvendelse på kontoret.

Made by Hjemmesider.DK