59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Billedkunst

Billedkunst og kreativt udtryk er et mål i sig selv.

Faget er en del af puljen med kreative fag, som eleverne undervises i, når der i indskolingen står “tilvalg” på skemaet, når der for mellemgruppen står “p-pag” på skemaet og i overbygingen, når der er “værksted” på programmet.

For yngste – og mellemgruppen tilrettelægges noget af tilvalgs- og p-fagstiden som turnusperioder omkring bl.a billedkunst, så alle kommer i kontakt med faget og opnår grundlæggende færdigheder.
I resten af tiden er billedkunst et tilbud ud af flere, hvoriblandt den enkelte kan vælge efter interresse. For eleverne i ældste gruppe er billedkunst udelukkende et tilbud blandt flere valgmuligheder fx drama, musik eller opfindelser/tossede maskiner. Lærerne udbyder specifikke tilbud fx malerier inspireret af Hundertwasser, parafraser over kendte værker osv., og eleverne vælger sig på efter interesse.

Resultaterne af elevernes arbejde i billedkunst pryder skolens vægge, rum og ofte også udearealer. I forbindelse med julestue og sommerfest udstilles værkerne.

Billedkunstlokalet bruges også i andre fag, fordi kreativitet på Rørvig Friskole også bruges som metode til læring i de fag, som eller traditionelt er mere bogfaglige. Læs herom via fanen “kreativitet som metode”. Fx malede, klippede og klistrede eleverne fra overbygningen og fremstillede i forbindelse med deres grundfagsemne: dansk politik, Nasubi gallerier over de danske politiske partier.

Ikke mindst i forbindelse med projektopgaven, som laves af 6.-9-kl. kommer de i billedkunst tilegnede færdigheder til sin ret, når de kreative produkter skal fremstilles.

Made by Web.dK