59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Befordring

For de elever, der er berettiget til buskort, forekommer hvert skoleår en forældrebetaling, som dækker ca. 1/3-1/4 af den samlede pris for befordring, alt efter antal zoner.
Forældrebetalingen er for skoleåret 2022/23 kr. 800,00, uanset antal zoner – resten dækker skolen.

ANSØGNING TIL OFFENTLIG BEFORDRING REKVIRERES PÅ SKOLENS KONTOR – ELLER HENTES HER

Der kan søges om tilskud til transport under følgende kriterier

 • BH. kl.-3. kl. med minimum 2,6 km til skolen.
 • kl.-6. kl. med minimum 6,1 km til skolen.
 • kl.-9. kl. med minimum 7,1 km til skolen.

Måling af afstand fra skole til hjem foretages af Befordringsudvalget i Fordelings-sekretariatet. Hvis afstandskriteriet er opfyldt, kan der hvert år ansøges om årskort.

Der forekommer hvert skoleår en forældrebetaling, som dækker ca. 1/3-1/4 af den samlede pris for befordring, alt efter antal zoner.
Forældrebetalingen figurerer på befordringsansøgningen.

Bortkommer barnets buskort skal dette erstattes med kr. 150,00.

Busstoppested

Der er busstoppested og venteplads lige uden for skolen.
En voksen fra Fritten sætter børnene fra bh.kl.-3.kl. på bussen om eftermiddagen i hele Frittens åbningstid.

Busregler

For at hjælpe chaufføren og eleverne er følgende regler for kørsel med bussen vedtaget

 • Gå stille og roligt ind i bussen og bliv på din plads
 • Tal stille i bussen
 • Du kan ikke spærre sæder
 • Du må høre musik med høretelefoner
 • Opfør dig, som en god repræsentant for Rørvig Friskole
 • En elev med buskort kan gratis tage et barn under 12 år med i bussen.

Hvis busreglerne ikke overholdes, kan skolen, i samarbejde med busstationen, inddrage retten til transport med bus i en given periode!

KØRSEL I PRIVATE BILER – i skoletiden

 • Føreren skal enten være ansat eller forældre på skolen
 • Der skal være tegnet autoulykkesforsikring for de anvendte biler
 • Antallet af passagerer skal være forsvarligt
 • Børnene skal være forsvarligt fastspændt
 • Alle forældre skal ved indmeldelse i skolen underskrive en tilladelse til kørsel i private biler, efter de nævnte regler.
Made by Web.dK