59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Frikvarter

På Rørvig Friskole har vi ét frikvarter, der er helt fælles for alle, fra kl. 11.30–12.00.
Resten af dagen er det op til de enkelte lærere, hvornår pauserne holdes.

I Indskolingen må man ikke selv vælge, om man vil være ude i frikvartererne. På de øvrige klassetrin er der frit valg. Da skolen har tilsynspligten i skoletiden, skal alle, som udgangspunkt opholde sig inden for skolens område. Fra Mellemgruppen og op efter må eleverne, efter aftale med deres lærer, gå tur på fjordstien, hvis de er flere sammen og kan klokken.

Skolen er udstyret med store udenomsarealer, med mulighed for at være mange sammen i fælles lege eller vælge små spændende gemmesteder for enkelte, der leger sammen.

Vi lærer børnene at passe godt på hinanden, på inventaret og på omgivelserne. Vi tilstræber, at børnene selv lærer at løse de mindre problemer, der selvfølgelig opstår, når børn leger sammen, og at de har et medansvar overfor hinanden. Alle børnene ved, at de altid kan komme ind Aulaen og få hjælp af deres egen lærer til at klare problemer, som de ikke selv kan løse, eller de kan henvende sig til den voksne, der er ude i pausen. ( Bærer gul refleks-vest)

Aulaen er i den store pause et fællesrum, hvor de voksne spiser deres frokost, men hvor børnene også er velkomne til at hygge sig. Ofte kommer de helt små børn, hvis de har brug for at sidde lidt hos ”deres” voksne og få lidt ekstra omsorg. De ældre elever er også gode til at hjælpe de mindre, f.eks. ved at tage sig af en lille, der har slået sig, i hånden og følge ham/hende ind til en voksen. Vi har valgt ikke at have et ”almindeligt lærerværelse” som på andre skoler, hvor børnene ikke må opholde sig, og derfor kun kan få løst problemer af den gårdvagt, der har tjansen. Vi mener, det er vigtigt, at børnene altid kan kontakte den voksne, de føler sig mest tryg ved, og som også kender de enkelte børn bedst, og derved har de bedste forudsætninger for at hjælpe med de problemer, som børnene ikke selv kan løse.

Når vejrliget opfordrer til sneboldkampe, er der “sneregler”, som skal overholdes. Skønnes det nødvendigt går lærerne ud i en periode, for at hjælpe med at sneregler overholdes.

Made by Web.dK