59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Rørvig Friskoles Profil

Vi har et værdigrundlag, som vi grundlæggende arbejder ud fra.

Skoleforløbet afsluttes efter 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve. Vejen dertil tilrettelægger vi ”ad Margueritruten”, som er utraditionel, kreativ, oplevelsesrig og betinget af et godt fællesskab mellem børn og voksne.
En rejse, som hverken er længere eller kortere, bare smukkere for sjælen.

Dagligdagens fokus ligger på:

  • En kreativ, alsidig og projektorienteret tilgang til den faglige undervisning
  • Musik og musikalitet
  • Kunst og kultur
  • Fællesskaber, der fremmer social og personlig udvikling
  • Mod til at være sig selv i fælleskabet
  • Overskuelige klassestørrelser

”Rørvig Friskole sender flyvefærdige elever ud til en videre uddannelse, dannelse og læring med en rygsæk fyldt af selvtillid og viden”

Ansatte på skolen

Find navne og data på skolens ansatte.

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene. Medlemmerne vælges for 2 år. Se i øvrigt skolens vedtægter.Bestyrelsen afholder ca. 6 møder om […]

Læs mere

Faste Møder

Fællestime, rådsmøde, lærermøde, teammøde og samarbejdsudvalg

Læs mere

Forventninger

På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres barn

Læs mere

Frikvarter

På Rørvig Friskole har vi ét frikvarter, der er helt fælles for alle, fra kl. 11.30–12.00.Resten af dagen er det op til de enkelte lærere, hvornår pauserne holdes. I Indskolingen […]

Læs mere

Generalforsamlingen

På en fri skole, som Rørvig Friskole, er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges, øverste myndighed. Generalforsamlingen afvikles i foråret med dagsorden ifølge vedtægterne. Skolens vedtægter kan downloades fra denne hjemmeside, men […]

Læs mere

Lilleskolernes Profil

Skolen er en selvejende institution under friskoleloven og er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning. Lilleskolens Profil – et portræt med nogle typiske træk ved en Lilleskole! 1. Dannelse 2. Skolekultur 3. Læring […]

Læs mere

Rådet

Rådet repræsentanter består af elever fra Mellemgruppen, fra Lille Overbygning og fra Store Overbygning.I Rådet er også en repræsentant for lærerne. Rådet har en stor andel i at bevare en […]

Læs mere

Skolens Historie

Læs mere

Skolens struktur

IndskolingenBørnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse Mellemgruppen3., 4. og 5. klasse Lille/Store Overbygning6., 7. klasse og 8., 9. klasse I alle tre storgrupper undervises der både årgangs-delt, aldersintegreret, niveaudelt og […]

Læs mere

Støtteforeningen Rørvig Friskoles Venner

Vores fornemste opgave er at skaffe midler og mandskab, som sikrer, at Rørvig Friskole har mere råderum til udvikling af de enkelte fagområder som omhandler både det boglige, det kreative, […]

Læs mere

Tilsynsførende, certificeret

Tilsynsførende Aksel Goth Se tilsynsrapporter under info- download -tilsynsrapport.

Læs mere

Trivsel og handleplan ved mistrivsel

(inkl. antimobbestrategi – også ved digital mobning) Formål: at fylde den enkeltes ”værktøjskasse” med redskaber til at håndtere konflikter, hvor man enten selv er part eller ”tilskuer”. Vi ønsker at skabe […]

Læs mere

Ugenyt

Ugenyt udkommer hver fredag Ledelsen sender hver fredag mail rundt med aktuel info til alle. Det er vigtigt, at alle læser ugenyt hver uge.

Læs mere

Værdigrundlag og profil

Rørvig Friskole er en ”lilleskole”. Lilleskolerne henter inspiration mange steder fra – den klassiske inspirationskilde er den reformpædagogiske tænkning om undervisning og opdragelse. Grundlaget er netop pædagogisk og hverken ideologisk, […]

Læs mere

Vedtægter

Skolens vedtægter kan downloades, eller rekvireres ved henvendelse på kontoret. Vedtægterne er godkendt af skolens bestyrelse  og vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger den 24.9.2007 og 24.10.2008 Ministeriet for […]

Læs mere

Made by Web.dK