59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Karakterer – (afgangsprøven)

Almindeligvis gives der ikke karakterer op gennem skoleforløbet før i 8. klasse.

Her gives karakterer for afleveringsopgaver og diktater, samt års- og standpunktskarakterer og de endelige prøvekarakterer.
Den anvendte er 7-trinsskalaen.

Afgangsprøven FP9, 2023, se resultat via dette link:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/327002.aspx/

FP9, AFGANGSPRØVE MAJ/JUNI 2022GENNEMSNIT
Retskrivning6,9
Læsning6,5
Skriftig fremstilling7,6
Mundtlig dansk9,3
Matematik, uden hjælpemidler6,6
Matematik, med hjælpemidler6,1
Engelsk, mundtlig9,2
Naturfag, fællesprøven i fysik-kemi5,9
Made by Web.dK