59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Forventninger

 1. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres barn.
 2. På Rørvig Friskole forventer vi, at eleven møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat. Det vil sige, at barnet har fået udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og har medbragt madpakke.
 3. På Rørvig Friskole forventer vi, at barnet er opdraget til at udvise respekt over for såvel børn som voksne, kan lytte til andre og taler med både lærere og andre elever på en ordentlig måde og i et ordentligt sprog.
 4. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældre som har valgt Rørvig Friskole, samarbejder loyalt med skolen og hinanden. Hvis ens barn kommer hjem og fortæller noget, man synes skal udredes og eventuelt handles på, skal man ringe til pågældende lærer eller gruppelærer, og man skal være parat til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider. I øvrigt er man som forælder altid velkommen til at kontakte skolelederen.
 5. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog og idrætstøj samt tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med bl.a. lektiehjælp. Også når barnet bliver større må forældrene følge med i barnets skema og hjælpe det med at være forberedt. Ligeledes forventer vi at blive informeret, hvis omvæltninger i barnets dagligdag har bragt det i ubalance.
 6. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene føler ansvar for de større børn vedrørende seksual informationer, rygning, alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for elevernes adfærd og udvikling i puberteten.
 7. På Rørvig Friskole forventer vi, at blive respekteret, som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:
  • at tandlæge- og lægebesøg placeres udenfor skoletid
  • at ferie i størst mulig omfang holdes i skoleferien
  • at interesse og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
  • at fritagelser overvejes grundigt, og at skolen kontaktes herom
 8. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene naturligt bakker op om skolens arrangementer gennem hele skoleforløbet og altid deltager i forældremøderne. Hvis der mellem disse møder opstår spørgsmål, er forældrene altid velkomne til at kontakte skolen.
 9. På Rørvig Friskole forventer vi, at forældrene hver uge læser Ugenyt, jævnligt tjekker deres mail, da sedler og informationer om arrangementer og lignende kommunikeres derigennem. Fælles info er også på skolens hjemmeside, så kik også jævnligt forbi www.rorvigfriskole.dk
Made by Web.dK