59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Ved indmeldelse på skolen, vil der altid være tale om en gensidig prøvetid. Ligeledes forventes det, at efterfølgende mindre søskende indmeldes på skolen, medmindre noget ekstraordinært gør sig gældende.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af en vilkårlig måned.

I alle tilfælde beder vi om, at gruppelæreren er kontaktet inden en udmeldelse.
Hvis udmeldelsen sker p.g.a. utilfredshed eller manglende trivsel, forventer vi, at hjemmet har været i løbende dialog med gruppelæreren og teamet omkring den pågældende elev.
Langt de fleste ting kan løses ad den vej, således at udmeldelse og opbrud i barnets hverdag bliver sidste udvej.

Made by Web.dK