59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Forældremøder

Kernen i forældresamarbejdet er forældremøderne.

Der holdes ca. 4 møder årligt, i hver gruppe. Det er vigtigt, at mindst én af forældrene deltager – hver gang. Der skal ALTID, både ved fremmøde og forfald, gives besked til læreren.

Datoerne for møderne offentliggøres på de individuelle gruppers info-kalender.

Som forælder på Rørvig Friskole er man i øvrigt altid velkommen til at komme og deltage i undervisningen, når I har mulighed for det.

Made by Hjemmesider.DK