59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Faste Møder

FÆLLESTIME – for hele skolen

Afholdes en gang om ugen kl. 08.45-09.30 i aulaen eller i hallen, hvor grupperne på skift har ansvar for timens forløb.
Eleverne fra børnehaveklassen hentes og følges til fællestimen af deres store makker fra 7. klasse, hos hvem de også sidder i timen.
1. klasse hentes af 8. klasse og 2. klasse hentes af 9. klasse. De øvrige elever går selv til fællestime.

Der synges, læses højt, leges og eventuelle produkter fra undervisningen fremlægges også i denne time. Forældre er meget velkomne til at møde op og deltage i fællestimen.

RÅDSMØDE – for medlemmerne af Rådet

Repræsentanterne holder løbende møder.
Rådet består af tre elever fra Mellemgruppen, to elever fra Lille Overbygning og tre elever fra Store Overbygning samt en repræsentant for lærerne.
Indskolingen afholder et særligt gangmøde, hvor de behandler akutte sager.

LÆRERMØDE – for samtlige lærere

Der afholdes et eftermiddagsmøde hver 2. uge.

Der afholdes desuden en pædagogisk weekend, et lærer / bestyrelses temamøde og et lærer / bestyrelses / klasserepræsentant møde i løbet af skoleåret.

TEAMMØDE – for lærerne i hver enkelte gruppe

Der afholdes et møde hver 2. uge i hver af de tre grupper.

SAMARBEJDSUDVALG

Der afholdes møder med deltagelse af repræsentanter for alle personalekategorier.
Mødet indkaldes og ledes af sikkerhedsrepræsentanten.

Der afholdes en samarbejdsdag/aften for alle ansatte en fredag i foråret.

Made by Hjemmesider.DK