59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Grupperne og infokalendre

Gruppestruktur

Indskolingen Børnehaveklassen-2. klasse
Mellemgruppe 3.-5.klasse
Lille overbygning 6.-7.klasse
Store overbygning 8.-9.klasse

Denne opdeling er valgt, fordi vi vurderer, at eleverne udviklingsmæssigt og fagligt harmonerer bedst således. 

I alle afdelinger undervises både årgangsdelt, aldersintegreret og i den samlede gruppe afhængigt af emne, indhold, fag og muligheder. 

Makkerordningen – en vigtig del af gruppelivet på skolen
Eleverne i børnehaveklassen har en makker i 7. klasse, 1. klasse har en makker i 8. klasse og 2. klasse har en makker i 9. klasse.
Makkerparrene følges til fællestime samt øvrige fælles arrangementer.

Ordningen er velfungerende og elsket af store som små.
Den har stor pædagogisk betydning for det overordnede “Rørvig Friskole fællesskab” samt for den samlede skolekultur.

Indskolingen 

Velkommens til Indskolingen på Rørvig Friskole. Indskolingen består af børnehaveklassen, 1. og 2. klasse og vi holder til på “lange gang”. Her kan du se, hvem der er klasserepræsentant i […]

Læs mere

Mellemgruppen

Velkommens til Mellemgruppen på Rørvig Friskole.Mellemgruppen består af 3., 4. og 5. klasse og vi holder til på “korte gang”. Her kan du se, hvem der er klasserepræsentant i din […]

Læs mere

Lille Overbygning, lektier på infokalender

Velkommens til Lille Overbygning på Rørvig Friskole.Lille Overbygning består af 6. og 7. klasse og vi holder til på 1. sal sammen med Store Overbygning. Her kan du se, hvem […]

Læs mere

Store Overbygning, lektier på infokalender

Velkommens til Store Overbygning på Rørvig Friskole.Store Overbygning består af 8. og 9. klasse og vi holder til på 1. sal sammen med Lille Overbygning. Her kan du se, hvem […]

Læs mere

Made by Web.dK