|
59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Værdigrundlag

Rørvig Friskole er en ”lilleskole”.

Lilleskolerne henter inspiration mange steder fra – den klassiske inspirationskilde er den reformpædagogiske tænkning om undervisning og opdragelse. Grundlaget er netop pædagogisk og hverken ideologisk, politisk eller religiøst, jf. “Lilleskolernes Profil”.

Rørvig Friskoles lærere vil gennem deres professionelle virke, og et tæt forpligtende fællesskab, børn, lærere og forældre imellem, fremme det enkelte barns sociale udvikling og give det de bedste muligheder for at tilegne sig grundlæggende kundskaber, færdigheder og arbejdsmetoder.

Indenfor de enkelte fagområder, arbejdes der med så mange forskellige tilgange som muligt. Således inddrages både boglige, kreative og musiske elementer, for at stimulere udviklingen af elevernes fantasi, skabertrang, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere.

Gennem det daglige arbejde anspores eleverne til selvstændigt at kunne vurdere og tage stilling til deres hverdag, og det samfund de er en del af.

Egenskaber som indlevelsesevne, samarbejdsevne og mod til at være sig selv vægtes højt gennem hele skoleforløbet.

For at kunne gøre Rørvig Friskole til et godt sted at være og et godt sted at lære, beder vi om, at I kontakter klasselæreren,

  • hvis der sker væsentlige ændringer i familiens og barnets liv
  • hvis barnet kommer trist eller utilfreds hjem fra skole
  • hvis barnet og/eller I er uforstående overfor episoder i skolen, og håndteringen af den
  • hvis der er noget I er bekymrede omkring eller mangler en forklaring på

Profiltrekanten

Bestyrelse og ledelse er i gang med at arbejde med skolens værdier ud fra profiltrekanten. Forældre og ansatte har været inddraget. Siden arbejdede ansatte videre med trekanten på pæd.døgn 2022, og nu er eleverne med i processen, som herefter genoptages på bestyrelsesniveau.

Made by Web.dK