59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Musik

Alle elever på Rørvig Friskole undervises i musik fra bh.kl. til og med 8.kl.
For eleverne i 9. kl. er musik et valgfag i værkstedsordningen.

Musikundervisningen foregår primært i skolen musikhus. I undervisningen indgår såvel musikforståelse, kor, rytmik og naturligvis samspil. Musikhuset rummer mange forskellige instrumenter, både de elektriske, de akustiske og de mere eksperimenterende af slagsen, sidstnævnte bruges fx til stump . At spille på instrumenter er en væsentlig del af hverdagens musikundervisning.

8.kl. afslutter skoleåret med at aflægge den obligatoriske praksisfaglige prøve i musik efter gældende regler.

Koncerter

Eleverne laver fast to koncerter om året: en i forbindelse med julestuen, som er 1. lørdag i december. Den afvikles i hallen. Og en i forbindelse med sommerfesten i juni. den afvikles på musikhusets udendørsscene. Ved koncerterne spiller alle klasser og værkstedshold et par numre.

Lilleskolefestival

I årets løb giver klasserne nogle gange et nummer på en fællestime, eller i forbindelse med lilleskolefestivalforberedelserne. For hvert år tager 8. kl. på Lilleskolefestival og til den lejlighed dannes et band. En uge rives ud af skemaet til at øve to-tre numre op og så er det ellers ud på de store scener og trykke den af for de ca. 1400 fremmødte lilleskoleelever/festivaldeltagere. En stor og herlig oplevelse, som eleverne ser frem til, glæder sig over og deles om.

Eleverne har mulighed for at benytte skolens tilbud om fritidsmusikundervisning efter skole.

Om eftermiddagen og om aftenen benyttes musikhusets faciliteter af elev- og forældebands.

Made by Web.dK