59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Projektopgaven i Overbygningen

Alle elever i lille- og store overbygning, altså fra 6. til 9. kl., laver projektopgave hvert år.
Der vælges et overemne, hvorunder alle vælger et delemne, som de vil arbejde med i selve projektugen.

Det begynder med brainstorm i henholdsvis lille og store overbygning, så følger et kursus og en optakt, dernæst kommer de praktiske ting omkring arbejdsgrupper, materialeindsamling og aftaler ud af huset.
Endelig kommer så selve projektugen, hvor alle øvrige timer er aflyst og erstattet af tid til at fordybe sig i sit projekt.

Det foregår således:

 • Eleverne laver spørgsmål til deres emne, undrer sig og formulerer, hvad de gerne vil arbejde med og blive klogere på.
 • En problemformulering laves som et “sammenkog” af elevspørgsmål i tre kategorier:
  • faktaspørgsmål (hvem, hvor, hvad, hvornår…)
  • forståelses- og forklaringspørgsmål (hvorfor, hvordan…)
  • reflekterende spørgsmål, der lægger sig op ad overemnet og sætter delemnet ind i et historisk og samfundsfagligt perspektiv
 • Så går eleverne igang med at finde svar på og reflektere over deres problemformulering. Måske skal de ud og lave interviews, måske skal de se nogle dokumentarfilm, måske skal de besøge en udstilling. Efter aftale med sin vejleder, en af grundfagslærerne, kan man arbejde på skolen eller ude i felten. For de ældstes vedkommende kan man også arbejde hjemme, hvis vejlederen er enig i, at det er en god ide.
 • En central del af projektet er det kreative produkt. Her får kreativiteten frit spil. Der har således været såvel film, malerier, totalteater, modeller af bygninger, fysikforsøg, noveller.
 • I selve projektugen dokumenterer eleverne deres arbejdsindsats i en logbog, som både er beskrivende, evaluerende og reflekterende i forhold til delemnet, gruppedynamikken, tidsperspektivet osv.
 • Fredag eftermiddag afleveres følgende: en disposition for fremlæggelsen af projektopgaven, en logbog og et kreativt produkt
 • I umiddelbar forlængelse af projektugen fremlægger eleverne de følgende skoledage deres projekter for hinanden. det er altid super spændende og en fornøjelse at høre på. Eleverne i 8. og 9. kl. får efterfølgende karakter for deres projekt. Alle elevers projekter evalueres efterfølgende ved samtaler mellem elever og lærere. For 9.kl. er projektopgaven en obligatorisk afgangsprøve, så de får også en skriftlig udtalelse, der ledsager deres afgangsbevis.

Projektopgavens indhold og form er et godt match med den daglige undervisning på Rørvig Friskole.
Gennem grundfagsarbejdet, hvor emner ses i enten dansk- , samfundsfagligt eller historisk perspektiv, har eleverne tilegnet sig en god sammenhængsforståelse, som giver dem særligt gode betingelser for at løse projektopgaven godt.
At fremlægge og vidensdele med sine kammerater, at turde stille sig frem og vise, at man har en viden, at man har nogle reflektioner, at man har været kreativ omkring et værk, ligger også som en naturlig forlængelse af fremlæggelses arbejdet og skolekulturen gennem skoleforløbet.
Derfor er projektforløbet og særligt selve projektugen og fremlæggelserne “kronen på værket” for mange, og noget elever og lærere ser frem til år efter år.

Made by Web.dK