59918337
59918337 / 23470292
21251943
RØRVIG FRISKOLE - et godt sted at være, et godt sted at lære

Mobil / PC / Onlinedevises

Bh.klassen-7. klasse
Mobiltelefoner lægges i en kasse om morgenen, når eleverne kommer. Eleverne får deres mobiltelefon, når skoledagen slutter.
Mobilregler i Fritten: Alle børn skal aflevere deres mobiler og smartwatch i mobilkassen klasserne. Når skoletiden er forbi vil en lærer fra teamet så aflevere mobilkassen med børnenes mobiler og ure til en voksen i Fritten og få en tom med tilbage, som vil være klar til næste dag.

Eleverne i 7. kl. medbringer egen pc.

Store overbygning – 8.-9. klasse
Nye aftaler omkring mobiltelefoner i udskolingen er på vej.

Brugen af IT øges gradvist gennem skoleforløbet, og er i udskolingen en nærmest uundværlig del af dagligdagen. Der skrives, regnes, søges, laves slides og præsentationer, billedredigering og film.

Når eleverne begynder i lille overbygningen opretter de en skolegmail, hvormed de får adgang til google drev. Her opretter lærerne arbejdsdokumenter med tekst, billeder og links til brug i undervisniningen fx i grundfag og i sprogfagene. Nogle afleveringer, fx i sprogfagene, foregår ofte ved, at eleverne deler deres opgavedokumenter med læreren online. Det giver mulighed for tæt kommunikation omkring opgavebesvarelserne mellem lærer og elev.

Alle tekstafleveringer i overbygningen laves på pc og med gældende lay-outkrav.

Lektie- og aktivitetskalender for klasserne, for skolen generelt og for bestyrelsen findes her på hjemmesiden.

Eleverne i 8. og 9. kl. medbringer egen PC, mens elever i de yngre årgange også har mulighed for at låne fra skolens beholdning af bærbare PC’er. Der er trådløst internet i alle skolens bygninger, inkl. musikhuset.

Made by Web.dK