Mellemgruppen

Velkommens til Mellemgruppen på Rørvig Friskole. Mellemgruppen består af 3., 4. og 5. klasse og vi holder til på "korte gang".

Her kan du se, hvem der er klasserepræsentant i din klasse samt hvem, der har klassens skolenøgle >>

I mellemgruppen tager undervisningen sigte på dels at automatisere de basale læse-, skrive- og regnefærdigheder, som børnene har tilegnet sig i deres tre første skoleår, dels at introducere mere krævende og selvstændige arbejdsformer. Der er også et helt nyt fag, nemlig engelsk, som kommer på banen her.

I  lærer-teamet arbejder vi tæt sammen om at skabe dels en følelse af at høre til i den store mellemgruppe, dels en basis-tryghed i den årgangs-klasse, som børnene tilhører.
Derfor foregår en del af undervisningen i klassen, hvor det er en af målsætningerne i hvert fald at leve op til de faglige krav, som gælder i landets folkeskoler.
Men ofte bliver børnene undervist i forskellige andre gruppe-konstellationer, bestemt enten af det faglige, det sociale, det indholds- og interesse-mæssige eller af det aldersmæssige.
Vi synes, vi har fundet en god balance mellem de to grupperings-former, således at vi både kan drage nytte af den nærhed og tryghed, som ligger i klassen, og profitere af at lade børnene arbejde sammen på tværs af klasserne.
Det er vigtigt, at børn i dagens samfund lærer at træde ind og agere i forskellige relationer, og det tror vi på, de bliver gode til netop gennem denne undervisningsform.
Desuden giver det os mulighed for at tilgodese, at børn lærer på mange forskellige måder. Og det er dejligt, at børnene har flere voksne, de er trygge ved, og som de ofte frit kan vælge mellem alt efter hvor kemien er bedst.

Se alle skolens ansatte her >>

Tilbage