Lilleskolernes Profil

Skolen er en selvejende institution under friskoleloven og er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning.

Lilleskolens Profil - et portræt med nogle typiske træk ved en Lilleskole!

1. Dannelse

2. Skolekultur

3. Læring


Skolen er opdelt i fire storgrupper:

Der undervises både årgangsdelt, aldersintegreret, niveaudelt og i storgrupper, afhængig af indhold, emne, fag og muligheder.

Foruden en høj vægtning af de almene fag, lægger skolen vægt på musik, teater og udeliv, således at eleverne også herigennem får redskaber til at tænke og udvikle sig kreativt. Gennem et forpligtende fællesskab arbejdes der til stadighed på at udvikle elevernes sociale kompetencer.

Al emneundervisning, kontakt til forældre, ansvarsområder m.m. udgår fra disse aldersintegrerede basisgrupper. Eleverne får et stort socialt udbytte ved at have et tæt tilhørsforhold til en stor elevgruppe i 2 eller 3 år ad gangen. Det styrker elevernes personlige udvikling og giver samtidig mulighed for niveaudelt undervisning som tilgodeser den enkelte elev.

Undervisningen i Grundfag (dansk, historie, geografi, samfundsfag, religion) foregår i grupperne, ligesom de øvrige, praktiske fag.

Undervisningen i matematik, sprog og naturfag er årgangsdelt.

Tilbage