Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene. Medlemmerne vælges for 2 år og afgår med 3 og 4 årligt. Se i øvrigt skolens vedtægter.

Bestyrelsen afholder mindst et møde om måneden. Hvis man ønsker at få en sag behandlet, kan man kontakte formanden inden et sådant møde.

Læs mere om mødeafholdelse her - er på vej >>

Medlemmer af bestyrelsen er:

Steen Schönemann
Formand
2125 1943

Rune  Jacobsen
Næstformand
2844 2550

Jascha Iversen
Bestyrelsesmedlem
2565 6966

Lars Lundgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
2166 6203

Christina Brinckmann
Bestyrelsesmedlem
6168 5453

Signe Spanner Griffin
Bestyrelsesmedlem
På orlov
Julie Kongstad
1. Suppleant
3011 9197

Fabianna Giraldi
2. Suppleant
 

Trine Wengel
X-tra suppleant

Fiona Rosenkilde
Medarbejderrepræsentant
5991 8337

 

Tilbage