Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene. Medlemmerne vælges for 2 år og afgår med 3 og 4 årligt. Se i øvrigt skolens vedtægter.

Bestyrelsen afholder mindst et møde om måneden. Hvis man ønsker at få en sag behandlet, kan man kontakte formanden inden et sådant møde.

Læs mere om mødeafholdelse her - er på vej >>

Medlemmer af bestyrelsen er:

Sif Orbesen Renauld
Formand
4059 1717

Steen Schønemann
Næstformand
2125 1943

Jascha Iversen
Bestyrelsesmedlem
2565 6966

Lars Lundgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
6061 3630

Morten Hartkorn Giraldi
Bestyrelsesmedlem
2020 3564

Signe Spanner Griffin
Bestyrelsesmedlem
6178 1118
Ditte Brandrup
Medarbejderrepræsentant
5991 8337
 
 

Birgitte Sonneby
Suppleant

Nicoline Lehrskov
Suppleant

 

Tilbage