Arrangementer

Arrangementer

På Rørvig Friskole afholder vi hvert år disse faste arrangementer:

Det skal understreges, at vi betragter disse arrangementer som mindst lige så vigtige, som en almindelig undervisningsdag.

Forældre-børnearrangementer:

1-2 gange årligt bør der afholdes et forældre-børnearrangement i hver gruppe samt et arrangement i hver klasse. På forældremøderne aftales dato, og nogle af forældrene planlægger: tid, sted, indhold, fortæring, materialer, invitationer m.v. og uddelegerer opgaverne. Arrangementet kan enten foregå på skolen, være skovtur, strandtur, fisketur, weekends m.v.

Tilbage