Vedtægter

Skolens vedtægter kan downloades fra denne side, men kan også rekvireres ved henvendelse på kontoret.

Vedtægterne er godkendt af skolens bestyrelse  og vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger den 24.9.2007 og 24.10.2008

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har godkendt vedtægterne 12.4. 2018

Vedtægterene er offentliggjort her på siden i december 2012. 

Tilbage