Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene. Medlemmerne vælges for 2 år og afgår med 3 og 4 årligt. Se i øvrigt skolens vedtægter.

Bestyrelsen afholder mindst et møde om måneden. Hvis man ønsker at få en sag behandlet, kan man kontakte formanden inden et sådant møde.

Læs mere om mødeafholdelse her - er på vej >>

Medlemmer af bestyrelsen er:

Sif Orbesen Renauld
Formand
4059 1717

Birgitte Sonneby
Næstformand
3131 3412

Lise Svenlin
Bestyrelsesmedlem
3011 5842

Majken Pedersen
Bestyrelsesmedlem
6061 3630

Morten Hartkorn Giraldi
Bestyrelsesmedlem
2020 3564

Signe Spanner Griffin
Bestyrelsesmedlem
6178 1118

Nicoline Lehrskov
Bestyrelsesmedlem
 

Ditte
Medarbejderrepræsentant
5991 8337

Hanne Lynge Jensen
Sekretær
5991 8337

Anne Marie Sandager
Skoleleder
5991 8337

 

Tilbage