Befordring

ANSØGNING TIL OFFENTLIG BEFORDRING REKVIRERES PÅ SKOLENS KONTOR - ELLER HENTES HER TIL UDPRINTNING >>

Der kan søges om tilskud til transport under følgende kriterier:

BH. kl.-3. kl. med minimum 2,6 km til skolen.
4. kl.-6. kl. med minimum 6,1 km til skolen.
7. kl.-9. kl. med minimum 7,1 km til skolen.

Måling af afstand fra skole til hjem foretages af Befordringsudvalget i Fordelings-sekretariatet. Hvis afstandskriteriet er opfyldt, kan der hvert år ansøges om årskort.

Der forekommer hvert skoleår en forældrebetaling, som dækker ca. 1/3-1/4 af den samlede pris for befordring, alt efter antal zoner. Forældrebetalingen er for skoleåret 2015/2016 kr. 700,00, uanset antal zoner - resten dækker skolen.

BEMÆRK:
Bortkommer barnets buskort skal dette erstattes med kr. 150,00.

Busstoppested:
Der er busstoppested og venteplads lige uden for skolen. En voksen fra Fritten sætter børnene fra bh.kl.-3.kl. på bussen om eftermiddagen i hele Frittens åbningstid.  

Busregler:

For at hjælpe chaufføren og eleverne er følgende regler for kørsel med bussen vedtaget:

Hvis busreglerne ikke overholdes, kan skolen, i samarbejde med busstationen, inddrage retten til transport med bus i en given periode.

KØRSEL I PRIVATE BILER - i skoletiden

Tilbage