Undervisningen

På Rørvig Friskole undervises både årgangs-delt, aldersintegreret, niveaudelt og i storgrupper, afhængig af indhold, emne, fag og muligheder. Alt efter hvilken aktivitet og hvilke opgaver der er planlagt, vælger lærerne, hvilke rammer undervisningen bedst muligt foregår under, og alt efter hvilke behov den enkelte elev har. I et vist omfang bruges to-lærersystem (undervisningen varetages af to lærere samtidig).

På Rørvig Friskole begynder og afslutter eleverne samme sted som i folkeskolen. Alle fag er inkluderet i undervisnigen her, og vi følger og står mål med fagmålene, fælles mål. Efter 9. klasse tager Rørvig Friskoles elever  folkeskolens afgangsprøve efter gældende regler. Vi er omfattet af den lokale censorordning. Derfor er det, som i folkeskolen,  lokale lærere fra andre folke- og friskoler i Odsherred, der er censorer ved prøverne her, ligesom vores udskolingslærere også varetager censorarbejdet på andre skoler i Odsherred.

Selve vejen fra start i bh.kl.  til afgangsprøve efter 9. kl.  vælger vi på Rørvig Friskole imidlertid at tilrettelægge efter lilleskolens principper. Lidt populært kan man sige, at vi ikke tager "den lige landevej, men margueritte-ruten". Undervisningen skal ud over faglige færdigheder bidrage til elevens sammenhængsforståelse af sig selv som en brik i et historisk og samfundsfagligt perspektiv.  Derfor samlæses flere fag projektorienteret og kaldes: "grundfag" på skemaet. Læs mere herom under fanen "grundfag" til venstre på denne side. Metodemæssigt skal der være plads til kreativitet, musik og læring på barnets præmisser. Læs mere herom under fanen "kreativitet som metode".

Et godt sted at være, et godt sted at lære - skolens slogan- fremhæver vigtigheden af den enkeltes trivsel. At alle trives er et fælles anliggende og selve fundamentet for at lære. Det er derfor en væsentlig faktor i al undervisning, i skolekulturen, ja i selve skolelivet. Læs mere herom under fanen "skoleliv", som man finder øverst via forsiden.

Tilbage