Skolelivet

Rørvig Friskole - et godt sted at være, et godt sted at lære

At drive skole, så det både er et godt sted at være og et godt sted at lære, er et fælles anliggende for alle i og omkring Rørvig Friskole. Både elever, forældre, bestyrelse, ledelse og øvrige ansatte er vigtige aktører og bidrager på hver deres måde til, at vi sammen netop får de rammer for trvisel og læring, som vi ønsker.

Disse rammer, vores skolekultur om man vil, kan beskrives med følgende nøgleord: Respekt for hinanden på tværs af alder, årgang og roller i hverdagen, lyst til at løfte i flok, plads til forskellighed, anerkendelse af mangfoldighed og rum for den enkelte til at være i skolekulturen som man er, og med de ressourcer man nu engang besider.

For at sikre skolekulturen er en del sat i værk, som man bl.a. kan læse om via fanerne til venstre på denne side. 

 

Tilbage