SFO og Klub

FRITTEN - Skolens fritidsordning, for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
RØFFEN - Skolens klub, tilbud til elever fra 4. til og med 7. klasse.

Tilbage