Grupperne

Gruppestruktur
Indskolingen Børnehaveklassen-2. klasse
Mellemgruppe 3.-5.klasse
Lille overbygnig 6.-7.klasse
Store overbygning 8.-9.klasse

Denne opdeling er valgt, fordi vi vurderer, at eleverne udviklingsmæssigt og fagligt harmonerer bedst således. 

I alle afdelinger undervises både årgangsdelt, aldersintegreret og i den samlede gruppe afhængigt af emne, indhold, fag og muligheder. 

Makkerordningen - en vigtig del af gruppelivet på skolen
Eleverne i børnehaveklassen har en makker i 7. klasse, 1. klasse har en makker i 8. klasse og 2. klasse har en makker i 9. klasse. Makkerparrene følges til fællestime samt øvrige fælles arrangementer. Ordningen er velfungerende og elsket af store som små. Den har stor pædagogisk betydning for det overordnede "Rørvig Friskole fællesskab" samt for den samlede skolekultur.

 

Tilbage