Sygdom, Fravær og Fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt og i god tid. Vi beder om, at ferier, så vidt det overhovedet er muligt, holdes i skoleferierne. Hvis det af andre grunde er nødvendigt at fritage en elev for undervisning, gælder følgende regler for tilladelse hertil:

Hvis et barn bliver hjemme på grund af sygdom, skal vi - af hensyn til arbejdet i gruppen, have besked samme morgen ved opringning til skolen på tlf. 5991 8337.

Tilbage