Emneplan for Store Overbygning

Herfra kan man downloade og udskrive store overbygnings emneplan for indeværende skoleår.

Der kan forekomme mindre ændringer hen ad vejen, hvis vi finder det nødvendigt. Dato for sidste skoledag er med forbehold, da det afhænger af censor-clearing, og om vi bliver trukket til at få beskikkede censorer ud fra ministeriet.

Læs mere om hvad grundfag er med et klik her>>

Tilbage