Forældrearbejde; Rengøring/Hovedrengøring

En vigtig del af forældrearbejdet er rengøringen på skolen!

På Rørvig Friskole bruges ressourcerne til kerneydelsen: Undervisning. Det vægtes, at udgifter til f.eks. rengøring ikke belaster skolens økonomi for meget. Kun rengøringen på skolens toiletter, faglokaler og fællesområder varetages af lønnet personale. Resten er lagt ud til forældrene. Det forventes derfor, at man som forælder deltager i diverse forældrearbejder og i den ugentlige rengøringsturnus i klasselokalerne.

Derudover er der en årlig hovedrengøringsweekend, som alle skal deltage i, ca. 4 timer pr. person. Den tilrettelægges således, at det sociale på tværs af skolens klasser også tilgodeses.

1. HOVEDRENGØRING - Hele skolen

2. ALMINDELIG, UGENTLIG RENGØRING

Man kan, på hver gruppes kalender se, hvornår det er ens tur til at klare den ugentlige rengøring i klasserne. Alternativt kan man printe rengøringslisten ud herfra >> .

3. RENGØRING AF FAGLOKALER M.M.

Tilbage