Rådet

Rådet repræsentanter består af elever fra Mellemgruppen, fra Lille Overbygning og fra Store Overbygning. I Rådet er også en repræsentant for lærerne.

Rådet har en stor andel i at bevare en god skolekultur, fordi de sætter rammerne for rart samvær og gode oplevelser på tværs af årgangene. Og de har gennem tiden stået for mange gode mange ting, hvoraf en del er belvet til traditioner og faste opgaver:

- Rådet sørger for indkøb af udelegetøj til pauserne. De laver og afvikler turneringer i fx skak, kongespil eller fodbold.

- Omkring jul står de for den fælles pakkekalender, hvor alle, som har lyst, kan deltage. Hver morgen trækker eleverne fra Rådet ca. 5 navne op af nissehuen på de heldige, som må vælge en julepakke fra kalenderen. En dejlig stemningsfuld tradition, som efterhånden har være afviklet gennem en lang årrække.

- Rådet laver sammen med lærerne i starten af skoleåret en fællesudflugt med "store legedag" og medfragt frokost til Højsandet.

- Til juleafslutningen er det også Rådet, der sørger for at planlægge julefællestime og  lave godteposeaftaler med selveste julemanden, så han lige kikker forbi.

- Ved fastelavnsfesten står Rådet, sammen med et par lærere, for at underholdning og tøndeslagning afvikles.

På lige fod med elevråd på andre skoler, arbejder rådet på Rørvig Friskole også med elevideer til nye tiltag, ønsker og problemstillinger i årets løb på rådsmøderne

 

Tilbage