Praktik og Introuge

8. og 9. klasse skal hvert år i praktik. Derudover skal 8. klasse på intro til ungdomsuddannelserne. Datoerne bliver offentliggjort på kalenderen, så snart vi har dem.

ang. praktik:
At være i praktik i en virksomhed har mange formål. For nogle elever er det at gå på arbejde på en arbejdsplads, noget, som er langt ude i fremtiden - efter en lang studietid. For andre er det meget tættere på, fx hvis man påtænker at gå i lære som mesterhåndværker lige efter 9. eller 10. kl . At blive afklaret omkring erhvervsvalg allerede i 9.kl. er derfor vigtigere for nogle elever end for andre, men naturligvis noget et praktikforløb kan bruges til.
At få erfaring med til at aflæse, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads, hvad det er ok at sige og gøre, og hvad man nok skal vente med at gøre til man har fri, er noget, som alle helt sikket får en fornemmelse af i et praktikforløb. Det er vigtig læring fremadrettet uanset om man er på vej i lære eller skal have et fritidsjob ved siden af sine videregående studier . 
Et praktikforløb er også en unik mulighed for "et kik ind i en hverdag", som man ikke kendte i forvejen. For hvad sker der egentlig "bag kulissen" på et bibliotek? hos en bager? en tandlæge osv. Hvorfor valgte de mennesker, der er på arbejdspladsen, denne vej? Hvad er det, de synes er spændende? Og hvilken uddannelsesvej har de taget for at nå dertil?

ang. intro:
For 8. klasse gælder det, at eleverne skal 2x2 dage i introforløb og får således mulighed for at opleve 2 ungdomsuddannelser, f.eks. STX (gymnasiet), HHX (handelsgymnasiet), HTX (teknisk gymnasium) eller EUD (erhvervsuddannelse), efter aftale med UU-vejlederen. Dertil kommer en dag med intro til EUD, erhvervsuddannelserne. Denne er lavet som et spændende skills- arrangement, hvor eleverne får lov at prøve kræfter med diverse håndværksfag.

Brobygning: 
For de elever, som i 8. kl. blev vurderet "ikke uddannelsesparate", er der obligatorisk brobygning en uge i 9. kl. Borbygning ligner introforløbet, men er kun på en ungdomsuddannelse og varer en uge. Formålet er, at blive afklaret omkring valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. skoleår. For øvrige elever, er det også en mulighed efter aftale mellem skole og  uu-vejleder

 

Tilbage