Drama

At bruge drama som metode til læring og forståelse, er en naturlig del af grundfags- og sprogundervisningen. Det kan være i form af små situationsrollespil eller dramatisering af udvalgte genrer som fx folkeviser og eventyr. Læs mere under fanen "kreativitet som metode".

Drama og dramtisk udtryk er også et mål i sig selv. Faget er en del af puljen med kreative fag, som eleverne vælger blandt, når der i indskolingen står "tilvalg" på skemaet, når der for mellemgruppen står "p-pag" på skemaet og i overbygingen, når der er "værksted" på programmet.

At arbejde med drama, kropssprog, formidling og afkodning af signaler/budskaber fremmer den enkeltes forståelse af såvel sig selv, som andre. Samværet omkring drama og særligt omkring det at sætte en forestilling sammen, og vise den for de andre på skolen, forældre og andre pårørende skaber gode relationer og virker fremmende for gruppedynamikken. I drama er der brug for alle. En forestilling lykkedes kun, hvis alle byder ind med det, de nu engang kan byde ind med. Og en forestilling  bæres af fællesskabet.

Første optræden, som alle fast er en del af, er børnehaveklassens krybespil. Det spilles i Rørvig Kirke og ved juleafslutningen, dagen før juleferien. De flotte kostumer og den traditionsrige opsætning gentages som en dejlig juletradition, og får altid smilet frem på de ældre elevers læber, idet de mindes om præcis hvilken rolle de selv og deres klassekammerater,  havde, da de gik i bh.klasse og lavede forestilingen.

I mellemgruppen laves en forestilling årligt, kaldet: showtime. Stykket og den tilhørende musik arrangeres af lærerne. Nogle elever er så musikere og andre skuespillere. På en uge, hvor showtime er eneste aktivitet på skemaet for mellemgruppen, sættes forestillingen op. Den intensitet, glæde ved progression og forventning om at skulle optræde allerede inden ugen er omme, driver værket og giver en fundamental fællesoplevelse/succes og  meget god energi til mellemgruppens trivsel efterfølgende.

I overbygningen ligger der ofte et dramaforløb i 8. kl. i forbindelse med deltagelse i Lilleskolefestivalen. Eleverne vælger sig da på enten musik eller drama. Om de to aktiviteter samarbejder er forskeligt og afhængigt at rammer for årets Lilleskolefestival. Også her rydes en uge af skemaet til intensivt at arbejde med processen. Lilleskolefestivalen finder altid sted man., tirs., ons. i den sidste skoleuge inden sommerferien. 8.kl. og deres lærere overnatter i telt, går til koncerter( der er typisk to band-scener og en rap-scene), teaterforestillinger,  deltager i workshops og andre fællesaktiviteter på festivalen, som tæller omkring 1400 deltager. En stor oplevelse.

 

 

 


 

 

Tilbage